EMDR TERAPİSİNİN SÜRECİ

 
EMDR ile travma tedavisi prosedürü adım adım tanımlanmış bir süreçtir.
 
EMDR tedavisi sekiz aşamadan oluşur
 
 
 
Danışan Geçmişi
 
Hazırlık
 
Danışanla ilişki (rapport)
 
EMDR’nin açıklanması ve danışanın onayı
 
Özel, ideal veya güvenli bir yerin yaratılması
 
Değerlendirme
 
Hedef anının (resmin) belirlenmesi
 
Bu durumdaki olumsuz inancın belirlenmesi (şimdi ve şu anda)
 
Bu durumdaki olumlu inancın belirlenmesi (şimdi ve şu anda)
 
Bu olumlu inancın öznel geçerliliğinin belirlenmesi
 
Hedef anıya yönelik duyguların belirlenmesi (şimdi ve şu anda)
 
Öznel rahatsızlık ölçeğinde hedef anı ve diğer olumsuz olayların verdiği rahatsızlığın ölçüsünün belirlenmesi
 
Tüm bu sıkıntıların bedendeki yer alışının tesbit edilmesi (şimdi ve şu anda)
 
Duyarsızlaştırma
 
Yerleştirme
 
Beden Tarama
 
Tamamlama
 
Yeniden Değerlendirme (bu aşama bir sonraki seansta yer alıyor)
 
 
 
Kaynak: (DBE) Davranış Bilimleri Enstitüsü